6 Şubat 2009 Cuma

WinTex Dokuma Kumaş Yönetim Altsistemi

 

WinTex konfeksiyon programı, dokuma kumaş sarfiyat planlaması, satınalması, sarfedilmesi, stoklanması konularını barkod uygulamaları yardımıyla tek bir yönetim sistemi etrafında birleştirmiştir. WinTex dokuma kumaş yönetim altsistemi aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır :

 

           1)      WinTex bileşenleri 

a.      Ön maliyet çalışması modülü

Modele ön maliyet çalışması yaparken WinTex eğer ilgili kumaşı daha önceden satın almışsak en son satınalma fiyatını ve tedarikçi firmayı hatırlayarak karşımıza getirecektir.

b.      Ön model çalışması modülü

Ön model modülü, sipariş üzerine üretim yapan tesislerin (ihracatçıların) modelhane ile üretim planlama departmanlarının seri bir şekilde haberleşmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Modelhane henüz stoğa girmemiş olsa bile üstünde metraj çalışması yaptığı modellerin kumaş ve ana aksesuar bilgilerini ön model kartlarına girerek üretim planlamaya e-mail ile bilgi geçme yükünü hafifletmenin yanısıra ön model çalışmalarını düzgün bir şekilde arşivleyebilmektedir.

c.       Tasarım çalışması modülü

Kendi modellerini tasarlayarak stoğa üretim yapan tesislerin tasarım süreçlerini otomasyona almak amacıyla yazılmış bir modüldür. Tasarım tahtasında olan modellere kayıtlar açılarak bu modellerin kumaş ve aksesuar ana detayları, tek beden ve beden çoklaması sırasında oluşan ölçü tabloları, kritikler ve model dikimhanesi ana planlaması tasarım modülünde kapsamlı olarak takip edilebilmektedir. Kumaşlar bu aşamada gerçek stok kodu almamış olsalar dahi, tasarım kumaş kodlaması ile basit kurallarla kodlanarak hareketlendirilebilmektedirler

d.      Model kumaş ihtiyaç hesaplama

Model kartına stok kodlarını almış kumaşların birim ihtiyaçlarının girilmesi, malzeme takip föyü ile sipariş bazında ihtiyaç hesaplanması sistemidir.

e.      Satınalma takibi

Malzeme takip föyüne bağlı satınalma işemirleri ile kumaşın ısmarlanması, stok sistemi ile kumaş gelişinin takibi, erken uyarı sistemi ile geç kalmış olan ve gelecek haftalarda gelecek kumaşların haftalara göre geliş planlamalarının raporlanması aşamasıdır. Böylece kumaş depoda gelecek kumaşın tarih ve miktarı göz önüne alınarak hammal (taşıma işçisi) planlaması dahi yapılabilmektedir.

f.        Kesim fişleri

WinTex üretim fişlerinden kesim fişi pastal sistemi ile entegre çalışacak şekilde modifiye edilmiştir. Her kesimin ilgili pastal bilgisi, serim planlaması, vs. pastal fişleri ile kesim fişine iliştirilebilmektedir.

      2)      Kumaş kalite kontrol tezgahı modülü

Güven Çelik markalı kumaş kalite kontrol tezgahlarına entegre olarak çalışabilen WinFabric modülü ile kumaş toplarının gerçek uzunlukları, ortalama enleri, hata haritaları, 3 nokta sistemine göre hata puanları, kalite numaraları (1.kalite, 2.kalite, reddedilmiş top, vs.)  WinTex dahilinde tutulabilmektedir. Bu bilgiler kesime çıkacak top planlaması ekranında kullanılarak doğru ende , hata puanı yakın topların gruplanarak serilmesi sağlanmaktadır.

3)      Pastal çalışmaları modülü

Modelhanede üretilen bütün pastal çalışmalarının bilgilerini, serim planlamalarının resimlerini, elektronik pastal sistemlerinin (Gerber, Assist, Lectra, Tetra) ürettikleri dosyaların tamamını WinTex bünyesinde arşivleyerek, üretim planlama ile hızlı ve güvenli birşekilde paylaşılmasını saplayan bir modüldür. Bir model için yapılmış bütün pastal çalışmalarına (tek beden, beden serilemesi, ön pastal, gerçek üretim pastalları, vs...) ilgili model kartından ulaşabilirsiniz. Bir sipariş ile ilgili bütün modellerinin bütün pastallarına ilgili sipariş kartından ulaşabilirsiniz. Her kesim fişine ilgili bütün pastal çalışmalarını girebilirsiniz.

      4)      Kumaş testleri modülü

Kumaş kalite kontrolünün en kritik elemanlarından biri aslında kumaş testleridir. Özellikle çekmezlik testleri pastal sistemi ile bağlanarak pastal paylarının yanlış hesaplanmasının önüne geçilebilmektedir. Haslık testleri, sürtünme, aşınma, dönme, battaniye, vs testleri WinTex programında top veya parti bazında girilebilmekte ve kumaş topunun üstüne basılan barkodlu etiketlerde test değerlerinde istediklerimizde basılabilmektedir.

      5)      Top bazında barkodlu kumaş stok takip modülü

Kumaş topları depo girişinde önce ön kaul işlemiyle kamyondan indirilirler. Bu aşamada kumaş tedarikçisinin kumaş topları ile ilgili metraj ve kalite beyanı henüz işletmemiş tarafından test edilmeden doğru olarak kabul edilerek bu toplar üzerine ön kabul etiketleri basılmaktadır.

İkinci aşamada kumaş toplarının tamamı veya birkısmı WinFabric modülü yardımıyla kumaş kalite kontrol tezgahlarında test edilerek metraj farkları ve görünen hatalara göre gerçek kalite durumları tesbit edilmekte ve  yeniden kesin kabul / red etiketleri ile işaretlenmektedirler.

Üçüncü aşamada kumaş topları istediğimiz testler için laboratuvar incelemesinden geçirilmekte ve test sonuçları top veya parti bazında kumaş toplarına işlenmekte ve son duruma göre kabul / red edilmektedirler